Forum Etyki Słowa

Patronaty

PATRONATY HONOROWE:

 

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny

Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

JE Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ksiądz Biskup dr Jan Tyrawa

Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polski Jerzy Fedorowicz

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu Andrzej Kobiak

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tomasz Latos ( czekam na odpowiedź)

Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich mgr Konrad Kozioł

 

PATRONATY  MEDIALNE:

 

Dyrektor TVP3 Bydgoszcz Anna Raczyńska

Prezes Zarządu, Redaktor Naczelna Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Joanna Kuligowska- Roszak