Forum Etyki Słowa

Aktualności

Otwarty list protestacyjny


Dnia 14 marca 2018r. do sekretariatu Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej wpłynął otwarty list protestacyjny przeciwko zaproszeniu do dyskusji poświęconej etyce w dziennikarstwie Pana Marcina Kowalskiego. Treść listu  zamieszczamy poniżej.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat etyki w dziennikarstwie

Przedstawiamy uczestników panelu dyskusyjnego poświęconego etyce w dziennikarstwie, który odbędzie się w pierwszym dniu Forum Etyki Słowa, 15 marca br. o godz. 12 w auli 2.40A w Bibliotece Głównej UKW.

W dyskusji wezmą udział: Anna Raczyńska, Marcin Kowalski, Michał Ogórek, Jarosław Reszka.

 

Publikacje PWN - taniej dla uczestników FES

Uprzejmie informujemy, że podczas Forum Etyki Słowa w dniach 15-16 marca br., można będzie nabyć publikacje Wydawnictwa PWN w cenie promocyjnej. Zniżka przewidziana jest dla wszystkich prelegentów FES. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Uroczyste otwarcie Forum Etyki Słowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w oficjalnym otwarciu FORUM ETYKI SŁOWA, które odbędzie się 15 marca br. o godz. 9.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (aula 2.40A na I piętrze).

Tematy prelekcji znajdują się w zakładce PROGRAM. 

Program Forum Etyki Słowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawił się szczegółowy program konferencji Forum Etyki Słowa, która odbędzie się w dn. 15-16 marca 2018 r. w Bydgoszczy.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prelekcji w zakładce: PROGRAM.

 

 

Urodzinowe życzenia dla Pani Profesor Jadwigi Puzyniny

Wielce Szanowna Pani Profesor,

pragniemy włączyć się z radością i wdzięcznością w świętowanie Pani Jubileuszu Dziewięćdziesiątych Urodzin.

Gdy rozważamy Pani wybitny wkład w życie naukowe polskiej i europejskiej humanistyki, efekty działalności na rzecz etyki słowa i zachowań etycznych w przestrzeni publicznej oraz wychowanie tylu pokoleń znakomitych lingwistow, to przychodzi niejako samorzutnie na myśl początkowy fragment Prologu Ewangelii według św. Jana, który w naszym przekonaniu łączy się znakomicie z postawą badawczą i życiową Pani Profesor.

 

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo (...).

W Nim było życie,

a życie było światlością ludzi,

a światłość w ciemnosci świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

(Biblia Tysiąclecia, wyd. 3. poprawione, Warszawa-Poznań 1982, w. 1 i 4, s. 1216)

 

Pani Profesor zawdzięczamy mądre i odważne podejście do interpretacji słów, odkrywanie ich głębokich sensów, rozpraszanie mroku naszych różnych wątpliwości i wahań.

Życząc Czcigodnej Jubilatce zdrowia, mocy ducha i dalszej twórczej obecności w nauce, inspirującej nas do pracy i badań nad słowem i językiem,

pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku i wdzięczności

 

Członkowie Stowarzyszenia Etyki Słowa

Forum Etyki Słowa objęte patronatami honorowymi!

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Forum Etyki Słowa zostało objęte licznymi, zaszczytnymi patronatami honorowymi. Poniżej załączamy niektóre z nadesłanych do nas pism...

Profesor Jadwiga Puzynina Gościem Honorowym konferencji!

Źródło: www.rp.pl

Z radością informujemy, że Pani Profesor Jadwiga Puzynina, wybitny autorytet w dziedzinie językoznawstwa, zaszczyci nas swoją obecnością na Forum Etyki Słowa.

Pani Profesor urodziła się  r. 29 stycznia 1928 w Rożyszczach na Wołyniu. W 1951 r. ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, z którym zawodowo związana była przez kilkadziesiąt lat. W 1983 r. na Wydziale Polonistyki UW zainicjowała i kierowała Pracownią Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida. Pełniła funkcję dziekana tego wydziału. Profesor Puzynina wielokrotnie była odznaczana i  wyróżniana za swoją wybitną naukową działalność, m.in.  Złotym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Prezydenta RP ,,Zasłużony dla Polszczyzny”.

Autorka takich publikacji jak, m.in. ,,Słowo Norwida" (1990), ,,Język wartości" (1992), ,,Słowo-wartośc-kultura"(1997), ,,Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa" (2013).

Wybitna badaczka w styczniu przyszłego roku skończy 90 lat.