Forum Etyki Słowa

Profesor Jadwiga Puzynina Gościem Honorowym konferencji!

Źródło: www.rp.pl

Z radością informujemy, że Pani Profesor Jadwiga Puzynina, wybitny autorytet w dziedzinie językoznawstwa, zaszczyci nas swoją obecnością na Forum Etyki Słowa.

Pani Profesor urodziła się  r. 29 stycznia 1928 w Rożyszczach na Wołyniu. W 1951 r. ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, z którym zawodowo związana była przez kilkadziesiąt lat. W 1983 r. na Wydziale Polonistyki UW zainicjowała i kierowała Pracownią Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida. Pełniła funkcję dziekana tego wydziału. Profesor Puzynina wielokrotnie była odznaczana i  wyróżniana za swoją wybitną naukową działalność, m.in.  Złotym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Prezydenta RP ,,Zasłużony dla Polszczyzny”.

Autorka takich publikacji jak, m.in. ,,Słowo Norwida" (1990), ,,Język wartości" (1992), ,,Słowo-wartośc-kultura"(1997), ,,Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa" (2013).

Wybitna badaczka w styczniu przyszłego roku skończy 90 lat.