Forum Etyki Słowa

Urodzinowe życzenia dla Pani Profesor Jadwigi Puzyniny

Wielce Szanowna Pani Profesor,

pragniemy włączyć się z radością i wdzięcznością w świętowanie Pani Jubileuszu Dziewięćdziesiątych Urodzin.

Gdy rozważamy Pani wybitny wkład w życie naukowe polskiej i europejskiej humanistyki, efekty działalności na rzecz etyki słowa i zachowań etycznych w przestrzeni publicznej oraz wychowanie tylu pokoleń znakomitych lingwistow, to przychodzi niejako samorzutnie na myśl początkowy fragment Prologu Ewangelii według św. Jana, który w naszym przekonaniu łączy się znakomicie z postawą badawczą i życiową Pani Profesor.

 

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo (...).

W Nim było życie,

a życie było światlością ludzi,

a światłość w ciemnosci świeci

i ciemność jej nie ogarnęła.

(Biblia Tysiąclecia, wyd. 3. poprawione, Warszawa-Poznań 1982, w. 1 i 4, s. 1216)

 

Pani Profesor zawdzięczamy mądre i odważne podejście do interpretacji słów, odkrywanie ich głębokich sensów, rozpraszanie mroku naszych różnych wątpliwości i wahań.

Życząc Czcigodnej Jubilatce zdrowia, mocy ducha i dalszej twórczej obecności w nauce, inspirującej nas do pracy i badań nad słowem i językiem,

pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku i wdzięczności

 

Członkowie Stowarzyszenia Etyki Słowa