Forum Etyki Słowa

Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

członkowie honorowi Komitetu –

prof. dr hab. E. Laskowska (Prezes SES)

prof. dr hab. M. Święcicka (Dziekan WH UKW)

 

dr hab. I. Benenowska

dr hab. B. Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Z. Sawaniewska-Moch prof. IS PAN

 

SEKRETARZE KONFERENCJI:          

mgr M. Wielgosz                                      

mgr B. Małecka                                        

koordynator:                                                 

mgr A. Żardecka                

 

Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Etyki Słowa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW Bydgoszcz

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW Bydgoszcz

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Uczelniana Rada Doktorantów UKW Bydgoszcz