Forum Etyki Słowa

O konferencji

 

TERMIN ZGŁOSZENIA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 15 grudnia 2017 r. pod adres:

forumetykislowa@interia.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru proponowanych przez Państwa tematów.

Prosimy także o przygotowanie wystąpień w limicie czasowym 20 minut.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 należy wpłacić po potwierdzeniu przyjęcia tematu do 15 lutego 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 

Bank Zachodni WBK

nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

z tytułem: FORUM ETYKI SŁOWA 2018

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw,  bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje zakwaterowania – osobom zainteresowanym możemy przedstawić ofertę polecanych przez nas bydgoskich hoteli. Prosimy o rezerwowanie miejsca we własnym zakresie. Nadmieniamy również, że w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. 

 

TERMIN ODDAWANIA TEKSTÓW

Teksty przygotowane do druku (zgodnie z wymogami przekazanymi w materiałach konferencyjnych w trakcie trwania spotkania) będzą gromadzone do końca kwietnia 2018 r. Informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji:

www.forumetykislowa.ukw.edu.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adres mailowy konferencji:

forumetykislowa@interia.pl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

członkowie honorowi Komitetu –

prof. dr hab. E. Laskowska (Prezes SES)

prof. dr hab. M. Święcicka (Dziekan WH UKW)

dr hab. I. Benenowska

dr hab. B. Morzyńska-Wrzosek

dr hab. Z. Sawaniewska-Moch prof. IS PAN

 

SEKRETARZE KONFERENCJI:          

mgr M. Wielgosz                                      

mgr B. Małecka                                        

koordynator:                                               

mgr A. Żardecka               

 

Współorganizatorzy

Stowarzyszenie Etyki Słowa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW Bydgoszcz

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW Bydgoszcz

Instytut Slawistyki PAN w Warszawie

Uczelniana Rada Doktorantów UKW Bydgoszcz

                           

Honorowy patronat

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny

Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

JE Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ksiądz Biskup Jan Tyrawa

Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polski Jerzy Fedorowicz

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu Andrzej Kobiak

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Tomasz Latos ( czekamy na odpowiedź)

Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich mgr Konrad Kozioł

Dyrektor TVP3 Bydgoszcz Anna Raczyńska

Prezes Zarządu, Redaktor Naczelna Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Joanna Kuligowska- Roszak