Forum Etyki Słowa

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 należy wpłacić po potwierdzeniu przyjęcia tematu do 15 lutego 2018 r. na konto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 

Bank Zachodni WBK

nr konta: 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

z tytułem: FORUM ETYKI SŁOWA 2018

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw,  bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje zakwaterowania – osobom zainteresowanym możemy przedstawić ofertę polecanych przez nas bydgoskich hoteli. Prosimy o rezerwowanie miejsca we własnym zakresie. Nadmieniamy również, że w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.